HOMEOPATIE

DUCH  A TĚLO JEDNO JSOU

V současné době představuje homeopatie celosvětově nejrozšířenější obor alternativní léčby. Jedná se o holistickou a ve světě uznávanou metodu, která bere v potaz celého jedince. Zásadou homeopatie je, že duch a tělo jedno jsou. Těžko lze úspěšně léčit bez pochopení konstituce a osobnosti, bez pochopení příčiny nemoci.

A CO TO JE?

Homeopatie

Za zakladatele je počítán Samuel Hahnemann (10 -11. dubna 1755 – 2. července 1843), avšak homeopatie stojí pevně na základech a zkušenostech předchozích generací. lNapříklad lékařů – Hippokrates, Paracelsus, dále léčitelů či bylinkářů. V homeopatii se aplikují výhradně přírodní látky – rostliny, minerály, živočišné části, a to ve zředěném stavu. Do něj se uvádějí přesnými postupy, které je potřeba (nutno) dodržovat.

Při předepisování a podávání léčiv byly v různých zemích zachovány rozdílné zvyklosti.

Konstituční (klasická) homeopatie posuzuje člověka jako celek a vychází z celostního pohledu na člověka. Léčba probíhá současně na všech úrovních – emocionální, fyzické i mentální. Je vhodná jak při dlouhodobých chronických potíží, tak při častých opakováních. Konstituční léčba mění nejen zdravotní stav člověka samého, ale i jeho vztah ke svému okolí a naopak. Navrací jej ke své původní vnitřní síle.

Konstituční homeopatie

aneb Najít jádro problému

Jejím základem je poznání, že nemoc není jen lokální záležitost, ale je to “porucha” celé osoby. Mentální stav jedince často určí výběr léku za uplatnění principu podobnosti – hledáme takový lék, který je pacientovi nejvíce podobný.

Např. lék Apis mellifica, který je vyroben ze žihadla (jedu) včely dělnice, případně celé včely, je vhodný pro člověka, který trpí na otoky podobné včelímu bodnutí. Mentálně bude neklidný, nepokojný, dominantní, citlivý na hmyzí bodnutí, ale také pracovitý až za hranici svých sil, stejně jako včelka.

Hlavní pilíř vyšetřeni je homeopatický rozhovor. Při něm si homeopat zapisuje veškerá pacientova sdělení. Nejde ani tak o lékařské diagnózy, ale o pocity člověka, které při svých zdravotních obtížích prožívá. Zde je velmi důležité, jak homeopat nemocného vnímá.

Já sám se zaměřuji i na to, jak mi jedinec své obtíže sděluje, jakým způsobem. Často je nutné dívat se za slova a vciťovat se do jeho pocitů . Naslouchat nejen, co ho trápí, ale i to, co mu dělá radost, jaké má touhy, proč nedochází k jejich naplnění. Nutno je sledovat strachy, obavy, děsy, opakující se sny a zabývat se jejich příčinou. Jisté je, že více ucelených informací o člověku vede k nalezení nejvhodnějšího léku.

V poslední době se na mě hodně obracejí rodiče nemocných dětí. Jsou zaskočeni tím, jak nemoc ustupuje za použití homeopatických léku. S dětmi pracuji velmi rád. Je radost vidět výsledky a odeznění obtíží. Často u dětí používám mixy květových esencí fy. Nelson z Anglie. Některé květové esence si sám vyrábím z rostlin, které žijí v našem opravdu čistém okolí.

Cena za vstupní konzultaci je 1100,-Kč za první hodinu,
následný čas je 350,-Kč/hod.

Kontrola – 500 Kč, je doporučena, dle závažnosti problému za 3-8 týdnů.

V případě akutní homeopatie (např.při nemoci dětí) je možná osobní návštěva a konzultace v místě bydliště. Konečná částka se pak odvíjí od délky a náročnosti řešených obtíží. Homeopatické léky (používám ručně vyráběné z Anglie) a jejich cena je započtena do ceny konzultace.