Každý živý organismus má svou čistou vitální sílu. Stane se však, že dojde k její stagnaci. V kombinaci s empirickými poznatky homeopatů a spojením dalších vědních i esoterických oborů lze velmi přesně určit příčinu potíží, pro které se člověk k homeopatické léčbě obrátí.

Záměrem homeopata je poté vrátit člověka k jeho vlastní síle a radosti z žití. Emoční bloky člověka zatěžují a brzdí. Obrazy takových bloků jsou přiřazeny k informaci, kterou homeopatický lék nese. Při této metodě není cílem najít konstituční lék člověka, ale zbavit jej negativních nánosů, které v průběhu života brzdí a zastavují tok vitální energie. Tyto nánosy se mohou projevovat různě, jak na fyzické úrovni – zdravotní problémy jsou většinou chronické – nebo v psychice člověka. Opakují se obavy, strachy, různé způsoby chování, apod. I přes vnímání a uvědomění není jedinec schopen je sám odstranit nebo změnit.

V homeopatické léčbě je důležitý pocit klienta, neméně důležitý je i ten, kdo Vaše pocity čte a sdílí. Máte mnoho možností a volnou cestu k řešení svých problémů, které Vás zatěžují, a to jak emočně, tak tělesně – zdravotně.

Při konzultaci Vám nabídnu svůj čas, zkušenosti a vhled. Spolu zjistíme emoční blok a odhalíme příčiny, které oslabují Váš organismus.

Vlastní konzultace trvá dle náročnosti problémů. Obvyklá délka je přibližně hodina až hodina a půl.

Cena za vstupní konzultaci je 1100,-Kč za první hodinu,
Následný čas je 350,-Kč/hod.
Kontrola – 500 Kč, je doporučena, dle závažnosti problému za 3-8 týdnů.

V případě akutní homeopatie (např.při nemoci dětí) je možná osobní návštěva a konzultace v místě bydliště. Konečná částka se pak odvíjí od délky a náročnosti řešených obtíží. Homeopatické léky (používám ručně vyráběné z Anglie) a jejich cena je započtena do ceny konzultace.

null